Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viaTokyoMEWS TokyoMEWS
3910 5ec7

June 01 2017

aalison34
Miłość jest wtedy, gdy On ledwie wyszedł, a Ty już chcesz do Niego dzwonić i wtedy gdy, na dworze burza, a on mokry punktualnie przychodzi… I gdy wyjeżdża gdzieś na trzy dni, a Ty za Nim tak strasznie tęsknisz i choć jesteście daleko od siebie to nucicie te same piosenki… Miłość jest wtedy, gdy On Cię całuje, ale to Ty proponujesz mu więcej… I wtedy, gdy On jest smutny, zgaszony to Tobie też pęka serce… I gdy On chce po prostu pomilczeć to Ty też się wtedy wyciszasz… A gdy On tylko spojrzy na Ciebie Ty wszystko mu z oczu wyczytasz… Miłość jest wtedy, gdy On wyczuwa czy masz dziś nastrój na śmiech.. I wtedy, gdy patrząc na innych facetów uważasz, że czynisz grzech… I gdy On wciąż ma ten błysk w oku chociaż ostatnio sporo przytyłaś… A gdy trochę podetniesz włosy On widzi, że coś zmieniłaś… Miłość jest wtedy, gdy On, choć nie umie, na rocznice pisze Ci wiersze… I wtedy, gdy pijecie szampana choć zajął gdzieś siódme miejsce… I wtedy, gdy On dawno zasnął a Ty nadal na Niego patrzysz.
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaehh ehh
aalison34
8210 6eef
Reposted fromcalifornia-love california-love
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viatake-care take-care
aalison34
6188 6ce5
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
aalison34
6399 b167
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
0927 d814
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
1332 170c
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
0435 fd49
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
0477 5605
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
0482 b683
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
0484 ad47
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
0486 8998
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
0493 ac93
Reposted fromcalifornia-love california-love
3279 e081 500

jumpingjacktrash:

intosnarkness:

My roommate went into the kitchen and then came out giggling. “Oh my god,” he said, “do you have your camera.”

Cheers to Spencer, who thinks he is soup.

he looks nutritious

aalison34
6600 3ebd
Reposted fromretaliate retaliate viapaasiak paasiak
aalison34
Reposted fromweightless weightless viapaasiak paasiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl