Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

aalison34
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viapaasiak paasiak
aalison34
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viapaasiak paasiak
aalison34
Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
— prawda
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viapaasiak paasiak
aalison34
aalison34
5935 8ad4 500
aalison34
aalison34
3739 80f3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaucieknijmi ucieknijmi
aalison34
I w końcu jest. Wiosna, prawie lato. Wyczekana, utęskniona. Słoneczne poranki, posiłki na balkonie, nieśpiesznie czytane książki, twarz ku słońcu, lekkie tenisówki, gołe nogi, świeże owoce i warzywa, pastelowe paznokcie. Jest więcej optymizmu, zapału, energii. Łatwiej nie myśleć o tym, że nadal goni nas czas. Nie martwić się, że wciąż stoimy w tym samym miejscu. Łatwiej jest się zapomnieć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaweruskowa weruskowa

May 15 2017

aalison34
8132 60c8
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
8195 a3c7
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
8210 6eef
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 09 2017

aalison34
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viahouda houda
aalison34
2453 a7f3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahouda houda
aalison34
aalison34
aalison34
Nie musimy dążyć do sprostania cudzym wyobrażeniom o tym, jak powinna wyglądać kobieta. Nasze prawdziwe, unikalne piękno rozkwitnie, gdy odnajdziemy wewnętrzną harmonię zbudowaną na samoakceptacji i pozytywnym obrazie siebie. Nie walczmy ze sobą. Traktujmy siebie z troską i miłością.
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrainakredek krainakredek
aalison34
8149 74d7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl