Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2018

aalison34
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
aalison34
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
aalison34
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxannabelle xannabelle
aalison34
3003 4e4a
Reposted fromkarahippie karahippie viatake-care take-care

January 16 2018

aalison34
aalison34
7743 ea4a 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaTokyoMEWS TokyoMEWS

November 16 2017

aalison34
9560 50e1
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
aalison34
2835 e283

November 02 2017

aalison34
7587 7b20 500
Park Południowy // Wrocław
Reposted fromdojenka dojenka viapl pl
aalison34
5580 3614 500
aalison34
Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake viakrainakredek krainakredek

October 31 2017

aalison34
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
aalison34
5181 6814 500

October 28 2017

aalison34
aalison34
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viamisery misery
aalison34
8067 41d5
Reposted fromsilkydreams silkydreams viadontforgot dontforgot
aalison34
8068 fb09 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viadontforgot dontforgot
aalison34
3323 9bf9
Lokalny patriotyzm
Reposted fromtelewizja telewizja viapl pl
aalison34
4625 b1f6
i chuj.
Reposted frombemypenguin bemypenguin viadontforgot dontforgot
aalison34
1079 19cf
Reposted frommentalstate mentalstate viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...